Kadra 
 Instruktorzy:
 Wykładowcy:
 Ratownik medyczny:
 Kierowcy:
 Sekretariat: