Kategoria E  

C+E -  Uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą
B+E -  Uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B łącznie z przyczepą
Wymagany wiek kursanta :  21
Kategorie CE
Część praktyczna  -  25 godzin
Cena kursu  -  2400 zł (2200 zł dla kursantów, którzy u nas kończyli kurs)
Kategorie BE
Część praktyczna  -  20 godzin
Cena kursu  -  1400 zł (1200 zł dla kursantów, którzy u nas kończyli kurs)
Do przystąpienia do egzaminu na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E niezbędne jest orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.