Kategoria D  

D  -   Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
D1 -   Uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Wymagany wiek kursanta :  24
Część teoretyczna - D z kategorią B  -  20 godzin
Część praktyczna - D z kategorią B  -  60 godzin
Część teoretyczna - D z kategorią C  -  20 godzin
Część praktyczna - D z kategorią C  -  40 godzin
Cena kursu D z C  -  4000 zł
Cena kursu D z B  -  6000 zł
Do przystąpienia do egzaminu na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E niezbędne jest orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.