Kategoria C 

C -   Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
C1 -   Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Wymagany wiek kursanta:
  • C - 21,
  • C+E - 21,
Część teoretyczna  -  20 godzin
Część praktyczna  -  30 godzin
Cena kursu kat. C  -   2600 zł
Cena kursu kat. C+E  -   2600 zł
Dla naszych kursantów cena kursu kat. C+E - 2400 zł
Do przystąpienia do egzaminu na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E niezbędne jest orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.