Kategoria B 


B -  Uprawnia do kierowania:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
  2. pojazdem o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg
  4. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
B1 -  Uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla
Wymagany wiek kursanta :  B - 18, B1 - 16
Część teoretyczna  -  30 godzin
Część praktyczna  -  30 godzin
Cena kursu  -  1400 zł