Kategoria A 

AM -  Uprawnia do kierowania:
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim.
A1 -  Uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
A2 -  Uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
A -  Uprawnia do kierowania:
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany wiek kursanta:
 • AM - 14,
 • A1 - 16,
 • A2 - 18,
 • A - 24.
Część teoretyczna  -  30 godzin
Część praktyczna  -   20 godzin
Cena kursu  -  1500 zł
Dla kategorii AM:
Część teoretyczna  -  10 godzin
Część praktyczna  -  10 godzin
Cena kursu  -   700 zł