Egzamin 
 Opłaty egzaminacyjne (obowiązujące od dnia 19.01.2013 r.):
Kategoria Teoretyczny Praktyczny Razem
AM 30 140 170
A1, A2, A 30 180 210
B 30 140 170
T, B1, C1, D1 30 170 200
C 30 200 230
D 30 200 230
B+E - 200 200
C+E, C1+E, D1+E, D+E - 245 245
 Wymagane dokumenty:
 Egzamin teoretyczny.
 Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :