Doszkalanie 
cena 1 h jazdy dla:
- kategorii A - 65 zł,
- kategorii B - 50 zł