Badania 
Uczestnikiem Szkolenia może być osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim.
Organizujemy badania lekarskie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.
Cena badania - 100 zł.
Do przystąpienia do egzaminu na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E niezbędne jest orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.